TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökketésben korábban nemrészesült, vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségeik visselésével összefügésben.

Az igényfelmérést és adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár közreműküdésével az önkormányzatok végzik, meghatározott, szigorú eljárásrend szerint.

Korábban már több, nem gázzal fűtő Lakótársuk is érdeklődött a hivatalban a nekik is járó "12.000 Ft" után.

A fentiek alapján most született döntés a szabályozást illetően.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Táplászentkereszti Polgármesteri Hivatalban illetve letölthető a www.taplanszentkereszt.hu honlapról is.
Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15.
amely határidő elmulasztása jogvesztő!

Háztartásonként csak egy igénylőlap nyújtható be.
Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást
a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

Letölthető dokumentumok: