Táplánszentkereszt község településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettervezete

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 31. napján megtárgyalta és a véleményezésre bocsátotta Táplánszentkereszt község településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettervezetet, melyet e hirdetménnyel véleményezésre bocsátunk.

A tervezetet a csatolt fájl tartalmazza.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017(XII.27.) önkormányzati rendelete alapján: 

. § (1) A partnerségi egyeztetésben partnerként vehetnek részt különösen:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a táplánszentkereszti székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a táplánszentkereszti  székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d)    a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a partnerségi egyeztetésben partnerként vehet részt a tervezetek iránt érdeklődést mutató más személy és szervezet.

A véleményezésre 21 nap áll rendelkezésre. Tisztelettel várjuk véleményüket, javaslataikat.

 


 

Letölthető dokumentumok: