TIOP zárórendezvény

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése

A táplánszentkereszti községi-iskolai könyvtár és konzorciumi partnerei – Oladi Művelődési Központ (Szombathely), Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ (Rum) 2010. februárjában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.2.3/09/01) támogatási rendszeréhez. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 8.000.000 Ft összegű, önrész nélküli támogatásban részesítette.
A projekt alapvető célja, hogy a tervezett technológiai fejlesztésekkel megvalósuljon a szombathelyi kistérség három nagy, szétsugárzó szerepkörű oktatási intézménye iskolai könyvtárának IKT felzárkóztatása anyaintézményük oktatási-képzési tevékenységét segítő feladatrendszerük erősítése érdekében. A tervezett elektronikus akadálymentesítés révén a fogyatékkal élők körében hatékonyabbá tehető az érintett könyvtárak formális, informális oktatásukhoz nyújtott segítsége. A Vas Megyei Könyvtári Portálhoz való kapcsolódással pedig lehetőség nyílik arra, hogy a konzorciumot alkotó könyvtárak egységes felületű portálon jelenjenek meg.

A konzorcium tagjai egyedi elképzeléseik megvalósításához az alábbi támogatási összegeket használhatták fel:
- Táplánszentkereszti községi-iskolai könyvtár: 3.310.100 Ft
- Oladi Általános Művelődési Központ: 2.452.400 Ft
- Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ: 2.237.500 Ft

A projekt futamideje: 2010. május 01.-2011. április30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.