Szociális tűzifa támogatás igénylése

Tisztelt Lakótársaink!

Mai naptól 2020. noember 5-től 2021. január 31. napjáig igényelhető a szociális tűzifa támogatás.

Jogosultsági feltételek:

a.) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti:

aa) aktív korúak ellátására jogosult,

ab) időskorúak járadékára jogosult,

ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő igénybevételére, továbbá

ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,

b) a mozgáskorlátozott, tartós beteg vagy fogyatékos személynek, kiskorú esetén törvényes képviselőjének.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg

a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

Különös méltánylást igénylő esetben, amennyiben a 2020. január 31. napig beérkezett kérelmek elbírálása után az Önkormányzat az 1.§-ban meghatározott támogatási keretet nem használta fel, a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem határokra tekintet nélkül is megállapítható támogatás az arra egyébként szociálisan rászorulónak, amennyiben kérelme a rendeletben meghatározott határidőig beérkezik.

A vírushelyzetre tekintettel a kérelmek az ajtón kifüggesztett tasakban lesznek elérhetők, a kitöltött kérelmeket a postaládába dobják be, ami folyamatosan ürítve lesz és ha segítség kell a kitöltéshez, a hivatalban dolgozó kollégák telefonon adnak felvilágosítást, kérdés esetén telefonon megkeresik a Kérelmezőket.

A rendelet és a kérelem a mellékletben megtekinthető és letölthető.

 

Letölthető dokumentumok: