Településrendezési eszközök módosítása

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2016./V.19./ számú településfejlesztési döntése értelmében Táplánszentkereszt község hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja.

A 314/2012./XI.8./ Korm. rendelet alapján teljes eljárási rend keretében a melllékletként csatolt véleményezési tervdokumentációhoz várjuk a véleményüket, állásfoglalásukat a megjelenéstől számított 30 napon belül.

Közzététel ideje: 2017. június 30.

A papíralapú dokumentáció a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Letölthető dokumentumok: