Tűzgyújtási tilalom, kerti hulladékégetés szabályai

Egyre több helyen tapasztaljuk a kertekben kerti hulladék égetését. Sajnos több esetben is előfordul, hogy nem tartják be az általános égetési szabályokat. Szentgotthárdon önkormányzati rendelet teszi lehetővé és határozza meg, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet égetni a településen. Ilyen rendelet hiányában egyáltalán nem lehetne a kertekben kerti hulladékot égetni.

Táplánszentkereszt község  közigazgatási területén a kerti hulladék égetésére vonatkozó hatályos helyi szabályozás előírásai:

  1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
  2. Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember l-jétől április 3o-ig, hétköznaponként /hétfőtől péntekig/ 10-18 óra között szélmentes időben megengedett. Az égetés max. 6o percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
  3. Szeles időben, továbbá nyári időszakban /május l-jétől augusztus 31-ig/ kerti hulladék égetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem  megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
  4. Égetni csak megfelelő helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
  5. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot /műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait/.
  6. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem a társhatóságokkal közösen folyamatos ellenőrzéseket tart, melyen a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják. Abban az esetben, ha egy ellenőrzés során, vagy tűz esetén a kiérkező hatóság azt tapasztalja, hogy az égetésnél nem tartották be a fenti előírásokat, hatósági eljárást kezdeményez.

Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése miatt tűz keletkezik, a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet. Abban az esetben pedig, ha a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet okoz, és emiatt tűzoltói beavatkozás is szükségessé válik, a kötelező bírság legkisebb mértéke 200.000 Ft, legnagyobb mértéke 3.000.000 Ft.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Táplánszentkereszti Polgármesteri  Hivatal kéri a lakosságot, hogy tartsák be az égetés szabályait, minden esetben körültekintően járjanak el, és szeles időben függesszék fel az égetést!