Németh Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Táplánszentkereszt közművelődési intézménye a helyreállított Széchenyi-kastély közvetlen szomszédságában található. 1961-ben már itt állt ez az épület, melyet a 80-as évek végén bővítettek és újítottak fel. Ehhez közel 5 millió forintos beruházásra volt szükség, melyből 1 millió forintot pályázat útján a Közművelődési Alap biztosított. A tereprendezést a falu lakossága társadalmi munkában végezte el.

A könyvtár épülete és az épületet körülvevő park sétányokkal, játszótérrel, növényegyüttesekkel kiegészülve 2012-ben újult meg. 

A Művelődési ház épülete 2019-ben teljes felújításon esett át, méltó körülmények között fogadja a község rendezvényeit, együtteseit, csoportjait.

Jelenleg vizesblokkal, központi fűtéssel rendelkező, 150 férőhelyes színháztermű, elegáns ház fogadja a látogatókat. Az intézmény nyitott ház formában működik, bárkit szívesen lát nemre, korra, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül - a művelődési ház nyitva tartása is a lakosság igényeihez igazodik.

Nagy község – nagy elvárások. De a kihívások mindig nagyobb munkára serkentik az embert.

A kultúra házhozhozatala, a programok minősége, azok sűrűsége és „tálalása” az ismert körülmények miatt (Szombathely közelsége, sok „betelepülő”, emberi lustaság...) kicsit nehezebbnek tűnik, de a kultúra, mint érték teremtő erejét kihasználva, valamint a község lakosságának összefogásával nagy dolgokra lehet képes.

A hagyományok megtartása igencsak fontos, hiszen ezek jelentik az alapját egy község kulturális életének, ezek nélkül nem lehet elkezdeni az építkezést. Konkrétumokat is említve: falunap, búcsú, Legerősebb Falu verseny, ünnepek, ünnepségek, Nyugdíjas Klub, Baba-mama Klub, Aerobik Klub, Németh Lajos Emléknap, Kistérségi forgatag, Tápláni Fórum. Mindezen alkalmak mára már szerves részévé váltak Táplánszentkeresztnek.

Az első fecskék között említhető a számítógép-kezelői tanfolyam, melynek népszerűsége máig hat, de a Morzsányi Filmklubot, a színházlátogatást és a Kreatív-Tárat sem szabad kihagyni. A Morzsányi Filmklub azóta Táplán Mozira váltott, míg sorra szűnnek meg (városi) mozik, addig a településen feléledt egy filmszínház. 
A hosszabb távú tervek között szerepel a különböző korosztályoknak megfelelő állandó programstruktúrák kialakítása. Az idősebbek Nyugdíjas Klubjának megtartása mellett több közös kirándulás, illetve kiállítás látogatás. A 2004. őszén megalakított Tápláni Gyöngyvirág Dalkör azóta már több helyi és szombathelyi rendezvényen megmutatta, hogy mire képes.

A középgeneráció részére beszélgetős, problémamegoldó tréningek, tanácsadások, valamint szintén kulturális programok állnak rendelkezésre mind Táplánban, mind a környező vidéken, kisebb régiónkban.

fiataloknak számára alternatív szórakozási lehetőségek kerülnek felkutatásra, pályaorientációs tanácsadás, művészeti képzés, színházlátogatás, zenei programok, sportprogramok, nyelvtanfolyam, gépkocsivezető tanfolyam színesítik a kínálatot. 
A jövőben önálló színházbérlet fog elindulni, szeretnénk több amatőr és professzionális előadót, csoportot megnyerni itteni fellépésre. Egy önálló színjátszó együttes megalapítása is a tervek között szerepel. Ehhez persze elengedhetetlenül szükséges a Művelődési Ház technikai apparátusának felújítása.

A Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület megalakulása nagyban segíti a település kulturális életének fellendítését, valamint már most kedvezőbb pozícióból pályázhatunk anyagi források után céljaink eléréséhez.

Rendkívül fontos a kapcsolattartás Táplánszentkereszt többi intézményével, a közös erő mindig többet képes tenni az adott cél érdekében. A már eddig is örömmel tapasztalt, példaértékű jó kapcsolat a helyi intézmények között, a kölcsönös segítségnyújtás a jövőben is a község erényeit növelik.

A polgármesteri hivatallal, iskolával, óvodával, az Időskorúak Szociális Otthonával, a plébániahivatallal, a labdarúgó csapattal a már megkezdett kapcsolatépítés minél mélyebb és szorosabb formája van kialakulóban. 
A kulturális élet különösen értékes gyöngyszemei a Tavaszi Szél Citerazenekart, t, a Tápláni Gyöngyvirág Dalkör, valamint a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar.

 Az általuk képviselt értékeket vétek lenne csak a helyieknek megtartani, a megyei, sőt, talán az országos megmutatkozás sem elképzelhetetlen.

A felújított Erdődy-kastélyban helytörténeti kiállítás került kialakításra.

A településnek rendkívül jó adottságai vannak természeti és történelmi téren, ezért több művész, művészeti hallgató idecsábítása is a tervek között szerepel. 
Mivel információs társadalomban élünk, hatványozottan fontos az emberi kapcsolatok milyensége. Nem elég a táplánszentkereszti közösségen belül szorosra fűzni a szálakat, de a közművelődési partnerekkel, valamint más községek reprezentánsaival is éppúgy bizalmi kapcsolatot kell kiépíteni. 

Intézményünkben Digitális Jóléti Pont is üzemel a könyvtár nyitvatartásának ideje alatt.

 

Alapadatok:

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 4-6.
Telefon: +36 (94) 577-072
Igazgató: Halvax Ánges megbízott

Letölthető dokumentumok:

Galéria: