Népesség alakulása

Állandó lakosok 2609 fő
Ideiglenes lakosok 31 fő
Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása
0-5 éves 158 fő
6-14 éves 248 fő
15-18 éves 128 fő
19-54 éves 1297 fő
55-60 éves 210 fő
61 év felett 568 fő

Tipikus agglomerálódó település Táplánszentkereszt, melynek lakossága már 1960 óta 2000 fő feletti. 1996 végén lakossága 2302 fő, 2001 év végén 2389 fő. A lakónépesség 1970-ig folyamatosan növekedett, majd a '70-es évtizedben, elsősorban az elvándorlás miatt csökkent. A település természetes szaporodása 1970-től kezdődően egy évtizeden át negatív volt.

 1980-tól a vándorlási nyereség már bőven pótolta a természetes fogyást, hiszen az elmúlt másfél évtizedben közel ezer fő vándorlási nyeresége volt Táplánszentkeresztnek. Elsősorban Szombathelyről költöznek ki és telepednek le a faluban. Kedvezőtlen a halálozás magas aránya, amely a fő okozója a természetes fogyásnak. Kicsit torzít a képen, hogy a településen lévő idősek otthonában jelentős számú haláleset torténik.  A nagy vándorlási aktívum ellenére öregszik a település népessége. 1996-ban már 1,17 az öregségi index, míg a népszámláláskor csak 0,84 volt. Kiegyenlített a nemek aránya, a nők és a férfiak száma csaknem azonos.

Gazdaságilag aktív a település népessége, az aktív keresők aránya 45,3 %. Az utóbbi két évben csökkentek a foglalkoztatási problémák. 2015 végén 41 főt regisztráltak munkanélküliként, ebből 23 fő tartósan az.

A település gazdaságát tekintve 273 regisztrált vállalkozás működik, ebből az egyéni vállalkozások száma 197, a társas vállalkozások száma 76. Szombathely közelsége miatt a vállalkozói aktivitás jelentős, s egyre nagyobb számban jelennek meg az üzleti-gazdasági szolgáltatások. A lakosság gazdasági aktivitása, a helyi gazdaság pozíciója és a városi munkahelyek minősége a  adóköteles jövedelmek egy lakosra jutó nagyságában mérhető le: Táplánszentkereszt a települések megyei listáján 16., a megyei átlag 98 %-át kitevő átlagos jövedelemszinttel.

A helyben dolgozók száma megközelíti a 400 főt.

 Nagyságához képest kevés a munkahely Táplánszentkereszten, az aktív keresőknek csak 30 %-a dolgozik helyben, munkaerő-vonzása jelentéktelen. Foglalkozási szerkezete alapvetően urbanizált. Legtöbben a munkavállalók közül a tercier ágazatokban dolgoznak. 1990 óta a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 20 % alá esett.