Kistérségi jelentőségű bölcsőde építése

Kistérségi jelentőségű bölcsőde létesítése Táplánszentkereszten

2010. augusztus 16-án aláírásra került Táplánszentkereszt község Önkormányzata által a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében elnyert „Kistérségi jelentőségű bölcsőde létesítése Táplánszentkereszten” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés. A beruházás 75.155.618 Ft Európai Uniós és hazai támogatásból, valamint 8.350.624 Ft önkormányzati hozzájárulásból valósulhat meg.

A beruházás keretében a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsőde kerül megépítésre, egészséges nevelési környezet valósul meg a régi igazgató szolgálati lakás használaton kívüli épületének felújításával, bővítésével.

A sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként a TENDER Kft. végezheti el a bölcsődefejlesztést Táplánszentkereszten. 2010. november 26-án kezdődtek és várhatóan 2011. július 31-éig tartanak az építési munkálatok.

Az Önkormányzat célja a teljes igénylői kört kiszolgáló, a szomszédos községek gyerekeinek felügyeletét is ellátó, az előírásoknak és a XXI. század követelményeinek megfelelő, egészséges feladatellátó hely kialakítása.

Projekt időtartama: 2010. november 26. - 2011. november 13.

A felújítás, bővítés és eszközbeszerzés eredményeként létrejövő két csoportos bölcsőde megfelelő hatékonysággal működő ellátás komplex kiépítését teszi lehetővé a funkcióját vesztett szolgálati lakás hasznosításával. A fejlesztés kapcsán bővül a település intézményi infrastruktúra ellátottsága, és a jelenleg működő családi napközi létszámhatárából adódó férőhely problémák is megoldódnak. Az elhelyezési gondok megoldásával a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszaintegrálódásának előfeltételei is megteremtődnek.

A fejlesztés eredményeként modern bölcsődei környezet, minőségi feladatellátás és a kisgyermekes édesanyák munkavállalási esélyeinek javítása valósul meg.

A korszerűsítés, építés és eszközállomány beszerzés együttesen teszik lehetővé a hosszútávon fenntartható minőségi ellátás biztosítását.

Projekt kedvezményezett:
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szombathelyi Területi Iroda
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.

További információ:
Nemzeti fejlesztési Ügynökség és Irányító Hatóság
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Bölcsőde hivatalos oldala megtalálható az alábbi címen: http://taplanbolcsi.blogspot.com/