Híres szülöttek

Dr. Beke Ferenc

(Kossuth-díjas növénynemesítő)

Beke Ferenc 1914-ben született Bábolnapusztán, az elemi iskolát is itt végezte el. Középiskolai tanulmányait a győri Révay Miklós Gimnáziumban tölti, majd 1934-ben kezdi meg tanulmányait a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémián. Tanulmányai után az 1938-as felvidéki megszállásnál tényleges katonaként szolgál. 1947-től indul el Beke Ferenc szakmai pályafutása. Ekkortól alkalmazták növénynemesítőként Mosonmagyaróvárott ,az ...

→ További részletek

Dr. Istóczy Győző

(ügyvéd, országgyűlési képviselő)

1842-ben született Szent-Kereszten, a szombathelyi főgimnáziumban tanult, mint jogász 1860-ban Bécsben, 1861-ben Pesten tanult. 1867-ben Vasmegye szolgálatába lépett mint aljegyző, 1868-tól megyetörvényszéki bíró lett. 1872-ben a vasvári járás szolgabírája és ugyanazon évben a rumi kerület országgyűlési képviselője lett. Előbb a Deák-párt híve, majd a fúzió után a szabadelvű párt tagja. ...

→ További részletek

Dr. Láng Gusztáv

(irodalomtörténész, tanszékvezető főiskolai tanár)

1936-ban született Budapesten. Elemi és középiskolai tanulmányait Erdődön és Szatmárnémetiben végezte.1958-ban diplomázott a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar szakán. 1957-59 között az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári fiókjának szerkesztője., 1959-1984 között a Babes-Bolyai Egyetem magyar tanszékének oktatója.1972-ben ugyanitt szerezte meg az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot. 1984 májusa óta a Szombathelyi Berzsenyi ...

→ További részletek

Dr. Nagy László

(növényvédelmi szakmérnök)

A Vas megyei Tana községben született 1937-ben, 1938 óta Táplánszentkereszten él. A középiskolát Szombathelyen a Közgazdasági Technikumban végezte. 1967-ben a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán agrármérnöki, 1968-ban az Agrártudományi Egyetemen, Gödöllőn növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 1978-ban a Keszthelyi Agrártudomány Egyetemen summa cum laude minősítéssel mezőgazdasági tudományi doktorrá avatták, a növények állati kártevői és az ...

→ További részletek

Dr. Rosenberg Gyula

(ügyvéd, országgyűlési képviselő)

1856-ban született Kis-Czellben (ma:Celldömölk),középiskolai tanulmányait a szombathelyi főgimnáziumban kezdte és Győrött végezte. A jogot budapesti és külföldi egyetemeken hallgatja. Speciális tanulmányainak tárgyát a tengeri jog képezte. 1877-ben nyert jogi doktori, 1880-ban pedig ügyvédi oklevelet. Ez idő alatt egy évig Vasmegye t. Aljegyzője volt. 1881-ben Bp.-en ügyvédi irodát nyitott, nemsokára az ...

→ További részletek

Dr. Széll Kálmán

(jogi doktor, miniszterelnök)

1843-ban született a Vas megyei Gasztonyban, tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, a jogot Budapesten hallgatta. 1866-banjogi doktorrá avatták, 1867-ben szolgabíró lett és 1868-tól a szentgotthárdi kerület képviselője. Kiváló munkásságot fejtett ki minden téren, főleg közgazdasági és pénzügyi kérdésekben, birtokán pedig mintagazdaságot alakított ki. Sokat volt Deák Ferenc körében, kinek gyámleányát ...

→ További részletek

Falusi János

(növénynemesítő)

1985-től a táplánszentkereszti Gabonatermesztési Kutatóintézet növénynemesítője, 1995-től igazgatója. ( búzafajta nemesítője, 13 szabadalmat jegyez....

→ További részletek

Gróf Erdődy Gyuláné

(szül. Gróf Széchenyi Emília)

A vasvörösvári kastélyban született 1866-ban, apja gróf Széchenyi Jenő, anyja Erdődy Henriette grófnő volt. A grazi nevelőintézeti tanulmányai után 17 évesen férjhez ment gróf Erdődy Gyulához. Két fia születik: Lajos és Tamás. Bécsi lakásán nemcsak szalont nyit, hanem műtermet is berendez. Háza az udvar köré sereglett magyar főúri családok kedvelt ...

→ További részletek

Mészáros Tibor

(sportoló, erőemelő, világcsúcstartó, Guiness -rekorder)

A Táplánszentkereszten élő Mészáros Tibor hétszeres magyar bajnok, kétszeres abszolút magyar bajnok, Duna Kupán 2. Helyezett, Európa bajnok 1. Hely (1996), világbajnoki negyedik hely, a magyar erősember válogatott tagja. 2002-ben a siófokon megrendezett Eb-n Európa-bajnoki címet szerzett.2003-ban a Pécsett megrendezett Flinstone-kupán (a világ legerősebb párosa viadal) Fekete Lászlóval a második ...

→ További részletek

Németh Lajos

(igazgató, népművelő)

1914-ben született Nicken, házassága révén került Táplánszentkeresztre. 1965-ben alakította meg a színjátszó együttest, s 1967-ben Szarvason az országos megmérettetésen már díjat szereztek. Ez idő tájt hozta létre a citerazenekart is. Tiszteletdíjasként a hely Jókai Mór Kultúrotthon igazgatója lett. Főleg téli estéken különböző témájú előadásokat szervezett. Lajos bácsi napközben munkahelyén, a ...

→ További részletek

P. Horváth Kálmán

(atya)

P. Horváth Kálmán atya 1920-ban látta meg a napvilágot táplánfai szülők (Horváth József és Tasnádi Ágnes) első gyermekeként. Az elemi iskolát községünkben 1926-1930 között végezte, majd Szombathelyen a Premontrei rendi középiskolában folytatta tanulmányait. 1938-ban érettségizett kitűnő eredménnyel. Közben szívesen járt a templomba, Körmendi László kanonok úrnak ministrálni. Újságokból értesült, hogy ...

→ További részletek