Táplánszentkereszti Óvoda bővítése, emelet ráépítése

Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Sajtóanyag (2011.02.10.)

A projekt neve: „Táplánszentkereszti Óvoda bővítése, emelet ráépítése
Pályázati azonosító: NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0013
Kedvezményezett: Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda (Sopron, Verő J.u.1.)
Projekthelyszín: Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda (9761 Táplánszentkereszt, Fő út 5/c)

Teljes összeg

Beruházás összege: 65.902.633 (100%)
Saját erő: 6.590.263 (10%)
Eu-s támogatás: 59.312.370 (90%)

Támogatási szerződés aláírása: 2010. augusztus 16.
Várható átadás időpontja: 2011. szeptember 1.

Az óvoda rövid bemutatása

Táplánszentkereszt község Óvodája az általános iskola és a katolikus templom szomszédságában helyezkedik el. 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekév jegyében adták át. Az óvodában 4 csoport működik az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” óvodai program alapján, amely átfogja a teljes óvodáskor nevelő-fejlesztő munkáját, az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült alternatíva, Nagy Jenőné pedagógiai szakértő munkája.

A program alappillére kettős: az érzelmekre épít és a gyermek tevékenységét, alkotókészségét hangsúlyozza.

Az óvoda programjának szerves részét képezi a gyermekek környezeti nevelése. Az óvodai élet az őket körülvevő világhoz, a négy évszakhoz igazodik. Fontos ez azért is, hiszen a falusi emberek élete mindig is az évszakok által meghatározott volt.

Az óvoda 2007. augusztus hó 1. napjától 7 község önkormányzata által fenntartott intézményfenntartó társulás keretében működő 3 óvoda székhelyintézménye.

A projekt rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja a 30 évvel ezelőtt épült óvoda teljes körű felújítása és emelet ráépítéssel történő bővítése

Az óvoda bővítését a lehető legnagyobb zöldfelület /udvar/ megtartása érdekében a meglévő épület felének emelet ráépítésében helyeztük el, melyet az utca felöli épületrészhez kapcsolt előtéren és lépcsőházon keresztül közelíthetünk meg. Az emelet ráépítés a meglévő magastető utca felöli traktusának elbontásával, hagyományos szerkezettel, lapostető /zöldtető/ kialakítással tervezett.

A megvalósuló környezetbarát fejlesztés a nevelés e lehetőségét tovább erősíti: zöldtető, udvar, természetes megvilágítás.

Megvalósuló projektelemek

Az óvoda új emeleti épületrészét az épület déli – utcai végén – elhelyezett előterén és lépcsőházán keresztül közelítjük meg. Az emeleten a meglévő foglalkoztató helyiségek felett kerültek elhelyezésre a foglalkoztatók. A középfolyosó nyugati oldalán a tetőtér egy részén a tálalókonyha található, mely ételliftes kapcsolatban van a földszinti tálaló konyhával. A középfolyosó ezen északi részén található a menekülő lépcső, majd innentől a lépcsőház és az előtér felé haladva a gyermek szociális helyiségek, személyzeti szoba valamint az óvónői irodák helyezkednek el. A megmaradó beépítetlen tetőtér a későbbiekben tovább bővíthető.

A földszinten kisebb átalakítás történik. A földszinti foglalkoztatók egyikéből kerül a tornaterem kialakításra. A középfolyosó nyugati felén - északról dél felé haladva - a meglévő tornaszoba a tárolókkal kibővítve orvosi szobává változik. Közvetlen mellette található tálaló konyha helyet cserél az épület közepén található személyi öltözővel, melynek célja, hogy közvetlen liftes kapcsolat lehessen az emeleti tálaló konyhával. Az áthelyezett személyzeti öltöző mellett kapott helyet a mozgáskorlátozottak részére kialakított WC helyiség. A gyermek szociális helyiségek változatlanok. A folyosó déli végén lévő két helyiség új funkciót kap. Az elkülönítőből szülői fogadó kerül kialakításra, míg a vezetői irodából lesz az elkülönítő.

A földszinti bővítmény a fedett terasszal és árkáddal 100.77 m2-rel, az emelet ráépítés 229,61 m2-rel növeli a területet.

Fontos cél, hogy az óvoda a 21. század gyermekei számára mintegy a nyugalom szigete legyen, a gyermekek mind vizuálisan, mind atmoszférája szempontjából egy olyan világba érkezzenek, amely eltér a hétköznapokban megszokottól, a kulturált fejlődést, ismeretszerzést és a minőségi nevelést szolgálja.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
UMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu * www.nfu.hu

Az óvoda hivatalos weboldalának címe: http://ovodataplan.blogspot.com/