Híres szülöttek

Dr. Széll Kálmán

(jogi doktor, miniszterelnök)

1843-ban született a Vas megyei Gasztonyban, tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, a jogot Budapesten hallgatta. 1866-banjogi doktorrá avatták, 1867-ben szolgabíró lett és 1868-tól a szentgotthárdi kerület képviselője. Kiváló munkásságot fejtett ki minden téren, főleg közgazdasági és pénzügyi kérdésekben, birtokán pedig mintagazdaságot alakított ki. Sokat volt Deák Ferenc körében, kinek gyámleányát Vörösmarty Mihály költő leányát, ilonát 1867-ben vette nőül. 1875-ben pénzügyminiszter, 1878-ban pénzügyi és gazdasági kiegyezést létesít Ausztriával. Több évig nagy gonddal vezette a dunántúli közművelődési egyesület ügyeit. A közművelődési egyesületek 1896-os kongresszusán egyik társelnök ő volt.

A deáki kiegyezést követő időszak egyik legkiemelkedőbb politikusa. 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke. Bosznia bekebelezése mögött korán felismeri a Habsburg politika veszélyeit. Tiltakozása jeléül lemond miniszterségéről, ám intézkedései, melyek a közélet tisztaságát célozták összeférhetetlenségi törvényében, valamint az árvák ellátására irányuló szociális intézkedése is hűen tükrözik rövid miniszterségének reálpolitikai vonalát.

1915-ben a Vas megyei Rátóton hunyt el, sírja a táplánszentkereszti kis temetőben található.

Gondosan helyreállított sírboltját 1990. Aug. 16-án szentelték újra Táplánszentkereszten a 87-es műút melletti temetőben.

További híres szülötteink: