Híres szülöttek

Dr. Rosenberg Gyula

(ügyvéd, országgyűlési képviselő)

1856-ban született Kis-Czellben (ma:Celldömölk),középiskolai tanulmányait a szombathelyi főgimnáziumban kezdte és Győrött végezte. A jogot budapesti és külföldi egyetemeken hallgatja. Speciális tanulmányainak tárgyát a tengeri jog képezte. 1877-ben nyert jogi doktori, 1880-ban pedig ügyvédi oklevelet. Ez idő alatt egy évig Vasmegye t. Aljegyzője volt. 1881-ben Bp.-en ügyvédi irodát nyitott, nemsokára az Adria M. kir. Tengerhajózási részvénytársaság jogtanácsosa, majd 1891-től igazgatója lett. Nagy feltűnést keltett gróf Batthyány Istvánnal 1885-ben Temesvárott vívott párbaja.

Vasmegyében a törvényhatósági bizottság tagja, 1892-ben a német-ujvári kerület képviselőjévé választották szabadelvű programjával.1902-ben jutott ismét a képviselőházba, amikor Tisza Kálmán halálával az abrudabányai kerület megüresedett.

További híres szülötteink: