Híres szülöttek

P. Horváth Kálmán

(atya)

P. Horváth Kálmán atya 1920-ban látta meg a napvilágot táplánfai szülők (Horváth József és Tasnádi Ágnes) első gyermekeként. Az elemi iskolát községünkben 1926-1930 között végezte, majd Szombathelyen a Premontrei rendi középiskolában folytatta tanulmányait. 1938-ban érettségizett kitűnő eredménnyel.

Közben szívesen járt a templomba, Körmendi László kanonok úrnak ministrálni. Újságokból értesült, hogy kevés a missziós, amikor elhivatottságot kezdett érezni a papi pálya iránt. Ebben az időben különös áldozatvállalás volt még a papi pálya, de ő megérezte, hogy a lelkek orvosaként tudja leginkább az életét elképzelni.

Eztán ment Budapestre a Manrézába, hogy folytassa tanulmányait Kalocsa, Budapest, Pécs, Szeged állomásokkal. 1948-ban a rendek feloszlatása után mostoha körülmények között hagyta el az országot. A határt 1948. Dec. 1-jén lépte át és1949. Febr. 15-én érkezett meg Hollandiába. Innét Belgiumba utazott, 1951-ben szentelték pappá Maastrichtban.1955-ben diplomázott a leuveni egyetemen. Három hónapon belül a belga Kongóban (Afrika) szólította a munkája.1957-től Johannesburgban teljesít szolgálatot., majd visszatér Belgiumba. 1960-ban érkezett meg Norvégiába, ahol az ország 13 helyére szétszóródott magyarok lelkipásztora lett, 1967-ben norvég állampolgárságot kap.

P. Horváth Kálmán atya utolsó éveit Pilisvörösváron a Szent Erzsébet otthonban töltötte. 2004 márciusában hunyt el.

További híres szülötteink: