Híres szülöttek

Dr. Láng Gusztáv

(irodalomtörténész, tanszékvezető főiskolai tanár)

1936-ban született Budapesten. Elemi és középiskolai tanulmányait Erdődön és Szatmárnémetiben végezte.1958-ban diplomázott a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar szakán.

1957-59 között az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári fiókjának szerkesztője., 1959-1984 között a Babes-Bolyai Egyetem magyar tanszékének oktatója.1972-ben ugyanitt szerezte meg az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot.

1984 májusa óta a Szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskola irodalomtanára és tanszékvezetője. Néhány éve családjával együtt Táplánszentkereszten él. Évekig az Életünk című folyóirat kritikai rovatának vezetője és szerkesztője volt. 1995-97 között a kolozsvári Tudományegyetem magyar irodalom tanszékén tanított. 1963-tól mindmáid tagja a Romániai Írók Szövetségének, 1984-től pedig a Magyar Írószövetségnek és az Irodalomtörténeti Társaságnak. 1995-ig a Magyar Írószövetség Nyugat-magyarországi csoportjának titkári tisztségét töltötte be.

1971-ben a Román Tudományos Akadémia Teodor Ciparin-díjjal jutalmazta, 1976-ban pedig az Írók Kolozsvári Egyesületének díjával tüntette ki. A jelen idő nyomában című esszékötetéért. 1986-ban kapta meg a Szocialista Kultúráért kitüntető elismerést.

Munkái: Boríték nélkül Veress Zoltánnal váltott fiktív levelek (Kolozsvár, 1970), Romániai magyar irodalom 1945-1970 Kántor Lajossal, Bukarest 1971), A jelen idő nyomában -kritikák, vitacikkek (Bp. 1976), Kiskatedra (Shely 1992),A lázadás közjátéka - Dsida - tanulmányok (Szhely 1996),Kivándorló irodalom-tanulmányok (Kolozsvár 1997).

Több magyar irodalomtankönyvet és szöveggyűjteményt írt és szerkesztett a romániai magyar középiskolák számára. Sajtó alá rendezte Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Dsida Jenő verseit az erdélyi magyar olvasóközönség számára. Egy kötetnyi fordítása jelent meg Garabet Ibraileanu tanulmányaiból Írók és áramlatok címen (Bp. 1969).

Fontosabb szerkesztői munkái: az Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok társszerkesztője, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon egyik szakszerkesztője.

További híres szülötteink: