Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde

Óvodánk egy többcélú intézmény székhelye, melynek

 • tagóvodája Söptén és Vassurányban van,
 • intézményegysége, a bölcsőde Táplánszentkereszten működik.

Az óvoda, iskola, bölcsőde egymás szomszédságában helyezkedik el, ami jelképesen is kifejezi az önkormányzat intézménybarát szemléletét.
2011. nyarán sor került az épület felújítására, bővítésére, így korszerű, esztétikus, családias környezetben várjuk óvodásainkat.

4 vegyes életkorú és egy fél kiscsoportos életkorú csoportban - Katica, Kéknefelejcs, Napocska, Napraforgó, Tulipán –
10 óvodapedagógus, 5 dajka, 2 pedagógiai asszisztens  óvja, neveli, gondozza a gyermekeket.

A Hét Kastély Kertje Művészeti óvodában a gyermekek biztonságos, egészséges környezetben, saját ütemükben fejlődhetnek, támogatást, védelmet kapnak, felelősen bánnak velük, jól érzik magukat, sokat és szabadon játszhatnak.
Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” adaptált helyi nevelési programunk alapelvei:

 • szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy
 • gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó
 • egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

Kiindulási pontjaink:

 • Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.
 • Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért
 • a felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”
Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az önállóvá válás,
a kíváncsiság, az önkifejezés igénye, a felfedezés, az alkotás, a tudás, a megvalósítás vágya.
Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. Kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik.

Speciális feladataink:

 • gyermekvédelem az esélyegyenlőség, a gyermekek jogainak biztosítása érdekében
 • sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakemberek segítségével
 • fejlesztőrendszer működtetése: az egyéni fejlődés, fejlesztés nyomon követése
 • tehetséggondozás az óvodába lépéstől kezdve

Szolgáltatásaink:

 • logopédiai ellátás
 • hitoktatás

Óvodánk az ország egyik Tehetségpontja. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségígéretek felismerésére, gondozására. 3-5 éves korban saját csoportjukban, egyéni bánásmóddal erősítjük a gyermekekben a különleges képességeiket. 6-7 éveseknek tehetségműhelyeket szervezünk óvodapedagógusaink vezetésével. Tehetséggondozó munkánk nyilvános, szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Intézményünk 2004 óta az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program megyei bázisóvodája. Szakmai napokat, továbbképzéseket szervezünk, országos tanácskozásokon, konferenciákon veszünk részt. Segítjük a programmal dolgozó vagy felhasználó óvodák munkáját.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, figyelembe vegyük nevelőmunkánkban közvetlenül és közvetve résztvevő partnerek véleményét. A kölcsönös bizalmon, együttműködésen alapuló kapcsolattartásra, a párhuzamos kommunikációra törekszünk.

„Minden ember egy megismételhetetlen csoda,
és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie” (Erich Fromm)

Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt óvodánkba!

 

Honlapunk: http://hetkastelyovi.webnode.hu/bolcsode/

Alapadatok:

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 5/c.
Telefon: +36 (94) 377-260
Fax: +36 (94) 377-260
E-mail: hetkastelyovi@gmail.com
Weblap: www.hetkastelyovi.hu
Vezető: Balázsyné Süle Ildikó
Pedagógusok száma: 9 fő
Férőhelyek száma: 113
Beírt gyermekek: 106
Gyermekcsoportok: 4 + fél

Galéria: