“Táplánszentkereszt község csapadékvízelvezetési rendszerének fejlesztése

Európai Uniós forrás segítségével csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére kerül sor Táplánszentkereszt községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 106,49 millió Forint támogatásban részesült.

Az önkormányzat meg kívánja oldani a jelenleg elhanyagolt, nem kielégítően működő nyílt árkos elvezető hálózat rekonstrukcióját. Jelenleg a tervezéssel érintett területen az átereszek, kocsibejárók feltöltődtek, állapotuk miatt a víz szabad folyása több helyen nemlehetséges. Ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok. Több elvezető árok vakon végződik, nincs a befogadóba csatlakoztatva. A befogadóba vezető árkok benőttek, elhanyagoltak.

A tervezett Cs-1-0 és CS-6-0 jelű főgyűjtők többnyire nyílt árkok, kisebb mértékben zárt csapadékcsatornák. A zárt csapadékcsatornák minimális átmérője 400 mm. Zárt csapadékcsatornák azon a helyeken kerülnek kialakításra, ahol a keresztszelvény, vagy a sűrű közműtelítettség indokolja.

A kedvezményezett neve: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

A projekt címe: Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Megvalósítás helyszíne: Táplánszentkereszt, Fő út

A beruházás megvalósításának ideje: 2021.09.01-2023.06.25

Beruházás összköltsége: 106 493 752 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 106 493 752 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása:

A projekt fő célja, hogy a vízügyi panaszokkal érintett árok- és csatorna szakaszokról a csapadékvizet kártétel nélkül vezesse a befogadókba.

A belterületi vízelvezetés rendszerét a település jellege és beépítettsége alapján határozta meg.  A településen a falusias jellegű utcák javarészt kétoldalú nyílt csapadékvíz elvezető árkokat tartalmaznak. Zárt csapadékcsatorna szakaszok kizárólag az átereszek, a kocsibejárók helyén szűk keresztszelvényben és nagy közmű telítettség esetén tervezettek.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Benner Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2022.08.05-én megkötésre került a vállalkozási szerződés.

A kivitelezés elkezdődött, szerződés szerinti befejezési határidő: 2023. január 5.