Híres szülöttek

Dr. Istóczy Győző

(ügyvéd, országgyűlési képviselő)

1842-ben született Szent-Kereszten, a szombathelyi főgimnáziumban tanult, mint jogász 1860-ban Bécsben, 1861-ben Pesten tanult. 1867-ben Vasmegye szolgálatába lépett mint aljegyző, 1868-tól megyetörvényszéki bíró lett. 1872-ben a vasvári járás szolgabírája és ugyanazon évben a rumi kerület országgyűlési képviselője lett. Előbb a Deák-párt híve, majd a fúzió után a szabadelvű párt tagja. 1875. Ápr. 8-án a parlamentben elmondott beszédével az antiszemita mozgalmak kezdeményezője lett. 1878-ban mondta el beszédét a zsidók kitelepítéséről (Palesztínába); ennek hatásától felbátorítva egy országos antiszemita gyűlés előkészítésébe fogott, melyet azonban a kormány betiltott. 12 röpirat címmel antiszemita irányú folyóiratot indított meg, mely összeesett a tiszaeszlári perrel járó társadalmi mozgalmakkal. De a mozgalmak elfajulása, a fővárosi és a vidéki botrányok arra bírták őt, hogy a zsidó kérdés nyilvános feszegetését elejtse.

További híres szülötteink: