Gaz- és gyommentesítés

Felhívás gyom- és gazmentesítésre

Jócskán benne vagyunk a kaszálási szezonban, azonban a gaz- és gyommentesítést nemcsak ingatlanon belül, hanem közvetlenül előtte, és amennyiben szükséges mögötte, vagy mellette is el kell végezni.

A tulajdonos többsége figyeli és saját környezetének rendezettsége, egészsége érdekében e kötelezettségnek eleget tesz.

De sajnos találkozunk elhanyagolt ingatlanokkal is, melyek sok bosszúságot okoznak szomszédaiknak. A gyomnövények magja megfertőzi a rendezett ingatlanokat is, a gaz jó búvóhely mindenféle kártevőnek.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet alapján 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki, és elrendelheti a végrehajtást, ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget a gaz- és gyommentesítésnek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a gaz- és gyommentesítési kötelezettség nem függ össze a parlagfű eltávolításával.

A parlagfű szezonja július 1-vel kezdődik, és az e növénnyel szennyezett területek ügyében a földhivatal, illetve a növény és talajvédelmi hatóságok járnak el. Belterületi ingatlanok esetében az önkormányzat rendeli el a közérdekű végrehajtást. 
Kérem a tulajdonosokat és használókat, hogy rendszeresen figyeljék az ingatlanjaikat – akkor is, ha nem életvitelszerűen laknak ott – és szükség esetén végezzék el a gaz- és gyommentesítést.

Galéria: