Településrendezési eszközök módosítása

Táplánszentkereszt Község Képviselő-testületének 17/2016. /V.19./ számú településfejlesztési döntése értelmében Táplánszentkereszt község hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja.

A módosítás célja Táplánszentkereszt nevezett tömbterületeiben a kialakult gyakorlattal és állapottal, tervezett fejlesztésekkel ellentétes szabályozások feloldása, a település fejlődésének területi növekedés nélküli biztosítása, a belterület ésszerű és s célszerű használatának biztosítása.

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2017.március 20-án 17.30 órakor "Lakossági főrumot" tart az előzetes egyeztetési eljárás keretében  a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Tisztelettel várjuk az Érdeklődőket.