Farsangfarki Rönkhúzás

Meghívó Közhírré tétetik Táplánszentkereszt népes közönsége legnagyobb örömére: Imígyen tudja meg Hölgyemény és Atyafi, akit anya szült világra, apa várt csodára, gyermekeknek szüleje vagy önmaga is pendely korban vagyon, s annak teljes bandériuma, hogy mink a kultúrára áhítozó, mulatozásban élen járó, roskatag munkában megfáradt emberek, némberek és pulyák nemes elhatározással és szívtiszta jókedvvel, ízes nyalánkságokkal és finom borokkal, s még fino-mabb pályinkákkal, a korábbi tápláni bolond(os)lagzik sikereiből táplálkozva újra Farsangfarki Rönkhúzást szervezünk községünkben, amelyre szeretetnek bőségével hívjuk, várjuk tekintetes Kegyelmeteket, Tésasszonyékat minden kedves Tartozékukkal egyetemben az Úr 2015. esztendejének, február havának 14. napján, szombaton 14.30-ra a Jókai Mór Művelődési Háznak oldalába.

Galéria: