Tornaterem bérbeadásának lehetősége

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 419/2022./X.27./ Korm. rendelet tartalmát rendeletben lévő módosító intézkedés lehetőségével élve, a Tankerülettel történő egyeztetés után arra a megállapodásra jutottunk, hogy a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola tornatermének önkormányzat részéről történő bérbeadása a korábbi gyakorlatnak megfelelően legkésőbb a hétfői időponttól változatlan formában a továbbiakban is biztosított lesz. A rezsiköltségek emelkedése, a Tankerülettel kötendő megállapodás alapján azonban a bérleti díjak felülvizsgálatára a közeljövőben sor kerülhet.