Helyi építési szabályzat felülvizsgálata

1.Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2016./V.19./ sz. határozata alapján elvégezte a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát, és a magasabb szintű jogszabály változásainak történő megfelelés, jogharmonizáció érdekében kezdeményezi a HÉSZ tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását.

2. A Képviselőtestület a felülvizsgálat partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

 

 I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre

 1. A község teljes lakossága.

 2. A község területén működő egyházak és civil szervezetek.

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

4. A község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és községi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek.

5. Az eljárásban érintett közművek üzemeltetői.

6. Érintettség esetén az országos közutak kezelője.

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. A tájékoztatás és észrevételezés helye

a) Az önkormányzat a honlapján (http://www.taplanszentkereszt.hu.hu) és a Polgármesteri Hivaal hirdetőtábláján felhívást tesz közzé.

 

 d) Az I. 5-6.pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet.

 e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a polgármesteri hivatalban adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a megadott e-mail címre.

 

A lakossági tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján és internetes weblapján való kifüggesztés/közlés. A javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani.

 

Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a község jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról döntést hozni.

A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.

Galéria: