Felhívás többgenerációs kérelem

Tisztelt Lakosság!

2022.09.09-én módosult az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Kormányrendelet, melynek 7/A. szakasz (1) bek. értelmében:

„Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.”

Fentiek alapján azok a jogilag egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de több családból álló lakóközösségek (magyarul a többgenerációs házban élő családok, vagy azok, akik például egy telken, de külön-külön házban élnek) többszörösen vehetik igénybe a rezsicsökkentett árú gázmennyiséget. Tehát 2 lakrész esetében 144 mhelyett 288 mmennyiséget havonta.

Azonban a friss rendelet szerint nem elég, ha valakinek mondjuk az emeleti szinten laknak a gyerekei. Ugyanis a rezsicsökkentett mennyiség csak azoknak a lakrészeknek jár, amelyek megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendeletben meghatározott “lakás rendeltetési egység” kritériumainak. A rendelet többek úgy fogalmaz, hogy: 

a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  • a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  • b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  • c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  • d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

Tehát csak olyan lakrészek után lehet igényelni a kedvezményt, amelyek a fentieknek megfelelnek.

A kérelmeket a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell eljuttatni. A helyszíni ellenőrzést követően 8 napon belül igazolást állít ki, melyet a szolgáltatóhoz kell eljuttatni, és a Kormányrendelet értelmében a következő hónaptól a módosított mennyiség szerint kerül kiszámlázásra a gázfogyasztás.

Felhívom azonban a figyelmet, hogy amennyiben valaki jogosulatlanul veszi igénybe a kedvezményt, a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Letölthető dokumentumok: