Zöldhulladék lerakása, gyűjtése

Zöldhulladék lerakása 

A megnövekedett igényekre tekintettel változik az igénybevétel rendje!

A tavaszi munkák végzésével egymás kezébe adják Lakótársaink a kilincset, hogy elkérjék a tárolóhely kulcsát. Sokszor logisztikai nehézséget okoz, mert egyidőben többen is szeretnék igénybevenni.

Önkormányzatunk a tulajdonát képező 574/13 helyrajzi számú /korábban tervezett zöldhulladék lerakó helye/ ingatlanán lehetővé teszi a zöldhulladék elhelyezését.

2024. március 20-tól a gyűjtőhely kulcsát nem a hivatalban kell átvenni.

Molnár István Képviselő Úr vállalta, hogy hétköznaponként 9-11.30 és 14:00-17:00 óra között biztosítja, felügyeli a zöldhulladék lerakását.

Telefonon kérjük jelezze igényét!

Molnár István Képviselő Úr elérhetősége: +36-20-424-5635.

A zöldhulladék lerakó kialakításához szükséges rendezési terv módosításhoz a Vas Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítésze nem járult hozzá, ezért a telephely nem valósulhat meg.

Az igényekre tekintettel azonban az önkormányzat a gyűjtőhelyen biztosítja a lakosság részére a zöldhulladék  ideiglenes elhelyezést, majd gondoskodik annak darálásáról és elszállításáról.