Vezeték-karbantartási munkákról tájékoztató

A „Szombathely-Hévíz I-II. 400kV-os távvezeték alapfelújítása az 1-221. oszlopok közötti szakaszon” megnevezésű projekt munkakezdésének bejelentése

A tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1301 Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából társaságunk 2021. október 25.-én megkezdi a tárgyban jelölt távvezeték nyomvonalban történő építési munkáit. A munkavégzés előre láthatóan 2021. december 31.-ig fog tartani.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI: törvény 142. § (2) bekezdése kimondja, hogy a „hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.”

A munkavégzés kiterjed a Táplánszentkereszt község közigazgatási területéhez tartozó 0213/20, 0213/19, 0217/14, 0227/24, 0250/4, 0282/5, 0295/4, 0295/5, 0295/9, 0292/10, 0301/1, 0306/5, 03/3, 03/12, 012 076/7, 076/4, 090/5, 0131/1, 0144/1, 0155/1, hrsz-ú ingatlanokra.

A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon, vagy levélben a következő címre jelenthetik be:

MVM XPert Zrt.

1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

A kivitelező helyszíni építésvezetője:

Janka Gábor; MVM XPERT Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

tel: +36 20 582 5450

A kivitelező felelős műszaki vezetője:

Kopasz Sándor; MVM XPERT Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

Névjegyzéki száma: MV-É/M-03-5100; tel: +36 20 353 5843

A felelős műszaki ellenőr:

Kiss Zsolt; MVM ERBE ZRT. 117Budapest, Budafoki út 95.

tel: +36 20 289 7430