Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Táplánszentkereszt Község céljaként tűzte ki a település központi belterületének komplex, teljes körű csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja a lakók, az intézmények és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb esőzések során lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A kedvezményezett neve: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

A projekt címe: Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 106 493 752 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

Táplánszentkereszt Község céljaként tűzte ki a település központi belterületének komplex, teljes körű csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja a lakók, az intézmények és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb esőzések során lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A kiépítésre kerülő bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 1328 méter. A projekt további célja az akadálytalan, biztonságos  közlekedés biztosítása. A tervezett beruházás vízelvezető árkok építésével, illetve a meglévők felújításával, valamint zárt rendszerű vízelvezető árkok építésével valósul meg. A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Táplánszenkereszt  Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035

A projekt megvalósításának befejezése: 2023.06.25.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Benner Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2022.08.05-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezés megkezdődött,  befejezési határidő: 2023. január 5.

 

2022.08.15-én a munkaterület átadás megtörtént. A munkálatok megkezdődtek, a kivitelezés jó ütemben haladt, 2022.11.25-én elérte, sőt meghaladta az 50%-os készültségi szintet.

 

A beruházás a szerződésben előírt határidőben elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött. A megvalósult műszaki tartalom teljes hossza a projektben meghatározott 1320,7 m-hez képest 1339 m lett, mely 18,3 m hosszabb a tervezettnél. A többlet hossz nem érintette a kivitelezés költségeit.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Galéria: