Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Táplánszentkereszt Község céljaként tűzte ki a település központi
belterületének komplex, teljes körű csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja
a lakók, az intézmények és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb
esőzések során lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék
értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A kedvezményezett neve: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
A projekt címe: Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési
rendszerének fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 106 493 752 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:
Táplánszentkereszt Község céljaként tűzte ki a település központi belterületének
komplex, teljes körű csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja a lakók, az
intézmények és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb esőzések során
lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz
okozta károktól.
A kiépítésre kerülő bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 1328 méter. A
projekt további célja az akadálytalan, biztonságos  közlekedés biztosítása. A
tervezett beruházás vízelvezető árkok építésével, illetve a meglévők felújításával,
valamint zárt rendszerű vízelvezető árkok építésével valósul meg. A beruházás
hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár
csökkentéséhez. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését,
melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok,
ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem
kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az
utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok
belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú
elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.


A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program
keretében Táplánszenkereszt  Község Önkormányzata 100%-os támogatási
intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035
A projekt megvalósításának befejezése: 2023.06.25.

A projekt megvalósításának folyamata: 
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Benner Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2022.08.05-én megkötésre került a
vállalkozási szerződés. A kivitelezés megkezdődött, tervezett befejezési
határidő: 2023. január 5.

2022.08.15-én a munkaterület átadás megtörtént. A munkálatok
megkezdődtek, a kivitelezés jó ütemben haladt, 2022.11.25-én elérte, sőt
meghaladta az 50%-os készültségi szintet.

A tervezett beruházás a szerződésben előírt határidőben elkészült, a
műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött. A megvalósult műszaki
tartalom teljes hossza a projektben meghatározott 1320,7 m-hez képest
1339 m lett, mely 18,3 m hosszabb a tervezettnél. A többlet hossz nem
érintette a kivitelezés költségeit.