Táplánszentkereszt Községben a 87. sz. közút mellett kerékpárút építés folytatása a Rumi úton a Petőfi Sándor utca és a Széll Kálmán út közé eső szakaszon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt neve: Táplánszentkereszt Községben a 87. sz. közútmellett kerékpárút építés folytatása a Rumi úton a Petőfi Sándor utca és a Széll Kálmán út közé eső szakaszon

Projekt leírása: A biztonságos közlekedés lehetőségének kialakítása, a hivatásforgalom növekedése és a turizmus bővítése érdekében. A kerékpárút elválasztott sávval a gyalogosközlekedést is biztosítja. A kerékpárút szakasz a 87. sz. főúttal párhuzamosan, a Petőfi Sándor utcától indul, a meglévő kerékpárút nyomvonalának folytatásában, vége a Széll Kálmán út burkolatszélénél van.

Hossza: 758,6 m,
Burkolatszélessége: 2,7 m
Burkolata: aszfalt.

Projekt összköltsége: 51.337.952 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 41.070.361.- Ft

Kedvezményezett:
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.
www.taplanszentkereszt.hu

Közreműködő szervezet neve:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
9900 Sopron, Csatkai Endre u. 6.