“Táplánszentkereszt község csapadékvízelvezetési rendszerének fejlesztése

Európai Uniós forrás segítségével csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére kerül sor Táplánszentkereszt községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 106,49 millió Forint támogatásban részesült.

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035

Kedvezményezett neve:Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

A Projekt címe:Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege:106 493 752 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt befejezési dátuma:2023.06.25.

 

 

A projekt céljaként Táplánszentkereszt településen megvalósult a jövőbeni esetleges vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével.

A tervezéssel érintett területen az átereszek, kocsibejárók feltöltődtek, állapotuk miatt a víz szabad folyása több helyen nem volt lehetséges. Ennek következtében a nagyobb esőzések alkalmával keletkező csapadékvizek elvezetésére alkalmatlanok voltak. Több elvezető árok vakon végződött, nem csatlakozott a befogadóba. A befogadóba vezető árkok benőttek, elhanyagoltak voltak.

A tervezett G-1-0 és G-6-0 jelű főgyűjtők többnyire nyílt árkok, kisebb mértékben zárt csapadékcsatornák. A zárt csapadékcsatornák minimális átmérője 400 mm. Zárt csapadékcsatornák azon a helyeken kerülnek kialakításra, ahol a keresztszelvény, vagy a sűrű közműtelítettség indokolja.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Benner Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 2022.08.05-én megkötésre került a vállalkozási szerződés.

2022.08.15-én a munkaterület átadás megtörtént. A munkálatok megkezdődtek, a kivitelezés jó ütemben halad, 2022.11.25-én elérte, sőt meghaladta az 50%-os készültségi szintet.

A beruházás a szerződésben előírt határidőben elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződött. A fejlesztések megvalósításával nagyságrendileg 1300 méter csapadékvíz-elvezetési rendszer újult meg.

A projekt keretében szemléletformáló rendezvény megtartásra került, melynek keretében rajzverseny és ünnepélyes projektátadó is megvalósult.

Letölthető dokumentumok: