Apáczai Csere János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Táplánszentkereszten az egészséges életmódra nevelés és a művészetoktatás feltételeinek megteremtése érdekében

A beruházás összköltsége: 207.098.333 Ft
Támogatási intenzitás: 90 %
Elnyert támogatás: 186.388.500 Ft

Kedvezményezett:
Táplánszentkereszt Község
Önkormányzata
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi F. u. 1.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda
9400 Sopron, Verő J. u. 1.
www.vati.hu, www.nfu.hu/rop_ih

Projekt leírása

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírásra. A benyújtott pályázat eredményes elbírálásban részesült, így az Önkormányzat a beruházás megvalósításához 186.388.500,- Ft támogatást kapott.

A projekt keretében a táplánszentkereszti általános iskola épületének felújítása, valamint egy többfunkciós tornaterem építése valósul meg a minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. A felújítás során kialakításra kerül egy sószoba, mely a légzőszervi megbetegedések gyógyításához megfelelő eszközként szolgál. A beruházás során lift épül az akadálymentesítés céljából. Az új épületrész és a meglévő iskolaépület a második emeleten függőfolyosóval történő összeköttetése biztosítja az egész épület teljes akadálymentesítését.

A projekt keretében beszerzésre kerülnek a művészeti kör működéséhez szükséges eszközök, a kézműves foglalkozások eszközei, a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához, neveléséhez szükséges eszközök, a napközi működéséhez szükséges eszközök, tornatermi szerek, tantermi berendezések, illetve a kültéri eszközök.

A projektben kiemelt szerepet kapnak a környezet-és egészségtudatosság alapelvei, a gyermekek ezen irányú tudásának, viselkedésének fejlesztése.

A fejlesztés lehetőséget ad az SNI, hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére, illetve hozzájárul a diákok későbbi, sikeres továbbtanulásához, munkavállalásához, erősíti a kulcskompetenciákat és végül, de nem utolsó sorban növeli a település népességmegtartó erejét. Várhatóan a modern épület, a szép környezet fellendíti az iskola társadalmi életét is, otthont adván a szakkörök, diáksport, szülőklubok, helyi civil szerveződések megmozdulásainak.

Önkormányzatunk célja, hogy megérdemelt, méltó és korszerű körülményeket teremtsen az oktatás színvonalának emelésére, erősítse Táplánszentkereszt mikro-térségi szerepét és hosszú távú fenntarthatóságot biztosítson az iskolának.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az önkormányzat által biztosítandó önerő összegéhez Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a települési önkormányzatok fejlesztési pályázatainak önerő-kiegészítését szolgáló vissza nem térítendő támogatásából 3.500.000,- Ft összegű támogatással járul hozzá.