Helyi iparűzési adó

Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.

Az adó mértéke:  2%.

Helyi iparűzési adó beszedési számla száma: 10918001-00000073-74060023