Hírek, felhívások

Tornaterem bérbeadásának lehetősége

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 419/2022./X.27./ Korm. rendelet tartalmát rendeletben lévő módosító intézkedés lehetőségével élve, a Tankerülettel történő egyeztetés után arra a megállapodásra jutottunk, hogy a ... részletek

Népszámlálás 2022.

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben a népszámlálással kapcsolatos adatfelvételt 2022. október 20-tól a Téplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal által megbízott számlálóbiztosok végzik. Számlálóbiztosaink: Horváthné Palágyi Lívia, Havasiné Geröly Rozália, Molnár Istvánné, Tőke Monika, Varga Istvánné és Gráf Gábor Ernő végzik.  A népszámlálásban való részvétel kötelező, kérem hogy munkájukat szíveskedjenek segíteni! Településünkön az ... részletek

Népszámlálás 2022 -töltse ki a kérdőívet online!

Tisztelt Lakótársaink! Javában zajlik a népszámlálás internetes önkitöltési szakasza. 2022. október9-én 19 óráig 1 millió 342 ezer címről 2 millió 852 ezer személyi kérdőív érkezett be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálási szerverére. Ez a népszámlálásban érintett mintegy ötmillió cím 26,7 százaléka. Már csak 2022. október 16-án éjfélig van lehetőség ... részletek

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023.

Kedves Felsőoktatásban részt vevő, továbbtanulni készülő Fiatalok! Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánította csatlakozási szándékát Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. programhoz. A felsôoktatásban tanuló, a pályázati feltételeknek megfelelő táplánszentkereszti  diákok támogatását továbbra is fontos feladatának tartja  a Képviselőtestület. Táplánszentkereszt község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. október 3. napi hatállyal ... részletek

Helyi Értékek Hete

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei Igazgatósága által szervezett és támogatott "Helyi Értékek Hete" programsorozatban Táplánszentkereszt is részt vesz. Október 15-én, szombaton 15 és 19 óra között gazdag hagyományőrző programokkal várjuk a kedves lakókat a Németh Lajos Művelődési Házba!   Részletes program: http://www.taplanszentkereszt.hu/aktualis/programajanlo/2022/09/27/oszi-vasari-forgatag-szent-mihaly-unnep/... részletek

Népszámlálás 2022

Tisztelt Lakótársaink! Ahogy Mindnyájuk előtt ismert, népszámlálás zajlik Magyarországon. A kérdőívek elektronikus kitöltésére 2022. október 1. és október 16. között van lehetőség.  Ezt követően a település számlálóbiztosai keresik fel Önöket lakásukon 2022. október 17. és november 20. között. Számlálóbiztosaink a település lakói, igazolvánnyal látjuk el őket, igazolják magukat.  Amennyiben nem ... részletek

Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó ... részletek

Lakossági Tájékoztató barnakőszén igény felméréséről

Tisztelt Lakosok!   A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igények felméréséhez. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal felé személyesen, a 94/577-048-as telefonszámon vagy e-mailben az onkormanyzat@taplanszentkereszt.hu e-mail címen ... részletek

Start Számla nyitás helyben

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága Start számla nyitás ügyintézésre kitelepül községükbe.   Időpont: 2022. szeptember 23. péntek 9:00 - 13:00 között Helyszín: Németh Lajos Művelődési Ház Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Szülő: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya Gyermek: lakcímkártya, adókártya Az idei évben polgárrá avatott újszülöttek részére Táplánszentkereszt Önkormányzata erre a számlaszámra fog ... részletek

Felhívás többgenerációs kérelem

Tisztelt Lakosság! 2022.09.09-én módosult az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Kormányrendelet, melynek 7/A. szakasz (1) bek. értelmében: „Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési ... részletek