Önkormányzati határozatok

58/2006. (október 12.) számú határozat

Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása

60/2006. (október 12.) számú határozat

Szavazatszámláló bizottság megbízása alpolgármester választáshoz