Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Családsegítő Szolgálat

Táplánszentkereszt község Önkormányzata családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújt ellátást.

Jelenleg 24 családot gondozunk, ahol hosszantartó anyagi gondok nehezítik a mindennapjaikat.

Biztosítjuk a rendszeres szociális segélyekben részesülők számára a beilleszkedési program keretében a közcélú munkavégzésben való részvétel szervezését, álláskeresést, munkavégzésre felkészítő, munkahely megtartását elősegítő tanácsadást, egyéni tanácsadást, információnyújtást, egyéni élethelyzetekhez igazodó rugalmas ügyintézést.

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig hivatali idő alatt, korlátozás nélkül.

Szociális információszolgáltatást működtetünk, melynek elsődleges célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatása az ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételre vonatkozó szabályokról.

Kérésére információt és tájékozatást nyújtunk Önnek szociális és gyermekvédelem területén meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételük lehetséges módjáról. A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsoódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban. ifjusági ügyekben.

Jogi tanácsadás

- Iratok megszerkesztése, hivatalos iratok és a szükséges jogszabályok értelmezése, jogi lehetőségek felkutatása, szükséges lépések megszervezése

Ha Ön helyben nem elérhető szolgáltatást igényelne, segítjük az elérhető lehetőségek felkutatásában, az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és ügyintézésben.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

;

;

;

Alapadatok:

Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Széll Kálmán utca 4.
Telefon: +06 (94) 783-946
Fax: +36 (94) 577-048
Weblap: taplanszentkereszt.hu
Vezető: Pintér-Horváth Márta