Vallás

Fontosabb címek és telefonszámok

Merkli Ferenc- plébános
Vasszécseny, Táncsics u. 10

06-30-620-7940

email: merklif@gmail.com

Dr.Rátkai László - kerületi esperes
Püspöki Hivatal Ják, Apátnép út.27
Tel.: +36 (94) 356-014
Szombathely, Berzsenyi tér 3.
Tel.: +36 (94) 312-056

Napi evangélium: www.evangelium365.hu

Miserend: 

Pénteken és szombaton a Szent Kereszt templomban este 18 órakor kezdődik a szentmise.

Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig a Szent Lőrinc templomban.

A hónap utolsó szombatján a Szent Lőrinc templomban van a szentmise 18 órakor.

A hónap utolsó vasárnapján pedig a Szent Kereszt templomban délelőtt 10 órakor.

Az aktuális havi miseszándékok mellékletben csatolva tekinthetők meg.

Az Egyházközség április havi programjai:

Április 1-én, 2-án és 3-én a szentmiséken lelki gyakorlatos szentbeszédet mond Hegedüs József bencés atya

Árpilis 2-án vasárnap, a 10 órai szentmise után húsvéti misztérium játékot mutatnak be a második osztályos tanulók.

Április 9-én virágvasárnap lesz a Passió éneklése. A szentmisében lesz a hívek által hozott barkák megáldása.

Április 13-án nagycsütörtökön a szentnisében a Plébános úr megmossa a ministránsok lábát.

Április 14-én nagypénteki szertartáson eléneklik a kórusból a Passiót.

Április 15-én nagyszombaton a szentmise után körmenet lesz, utána ételszentelés

Május 1-én egyházmegyei zarándoklat lesz Esztergomba. Táplánszentkeresztről 20 fő vesz részt a zarándoklaton.

A Húsvéti ünnepkört érintő hirdetmények mellékletben találhatóak.

 

 

Letölthető dokumentumok: