Programajánló

Tápláni Színházi Esték - Ferrum Színházi Társulás: KÁOSZ

Helyszín: Iskola tornaterme, Program időpontja: 2011. Máj 07. (Szombat), Feltöltötte: Meskó Krisztián

Kuriózum!

Színházi előadás Táplánszentkereszten, az iskola tornatermében!


2011. május 7-én, szombaton 20 órától újra településünkön szerepel a Csokonai-díjas, szombathelyi Ferrum Színházi Társulás.

Belépő: 800,- Ft; 500,- Ft (diák, nyugdíjas)

Myka Myllyaho: Káosz

- hétköznapi történetek –


A FERRUM legújabb „nőközpontú” produkciója felemás módon ugyan, de értelmezhető Csehov Három nővérének és az orosz szerző művét továbbgondoló cseh Iva Klestilová 3nővér2009.cz című parafrázisának folytatásaként is. De nincs teljes egybevágóság a három darab között több okból sem. Mika Myllyaho mozaikokból építkező hétköznapi történeteiben a három „hősnő” közül csak ketten testvérek. Jelentősebb eltérés, hogy a kortárs finn drámaíró egyáltalán nem keresi a történelmi párhuzamokat. A KÁOSZ szereplői szigorúan itt és most, a jelenlegi „rendben” vergődnek. Közös a három nőalakban, hogy a szürke hétköznapokból mindegyiküknek elege van. Néha elviselik, máskor meg lázadnak a külső és belső súlyos te-hertételeik ellen. Semmiképpen sem akarják „seggfejként” leélni az életüket. Kitörési kísérle-teik ugyan többnyire sikertelenek, de az emberibb létezésért folytatott küzdelmük elvitathatat-lan.
A FERRUM előadása mégsem véres tragédia. Lebilincselő a darab sokszínűsége. A mélylé-lektani traumák és a derűs percek egy jeleneten belül is gyakran váltakoznak. A felvetődő társadalmi és magánéletbeli problémák és megoldási módjuk egyik esetben a klasszikus drá-mák atmoszférájához hasonlítható, máskor viszont Tarantino vagy akár Woody Allen köny-nyed, lezser stílusa a dominálóbb.
Reméljük, hogy a szép és a rút, a tragikum és a komikum összeszikráztatása a színpadon, va-lamint a furcsa idő-játék és a közönség „beavatásának” eléggé szokatlan módja nem elidege-níti, hanem a szereplők igazi szövetségesévé teszi az előadás nézőit.


További programok: