Hírek, felhívások

Tűzgyújtási tilalom

Tisztelt Lakótársaink! Tájékoztatom Önöket, hogy a Földművelésügyi Miniszter országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Az elrendelés az alábbi linkekről érhető el: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/altalanos-tuzgyujtasi-tilalmat-rendelt-el-a-foldmuvelesugyi-miniszter http://www.atv.hu/belfold/20170620-vigyazat-tuzgyujtasi-tilalmat-rendeltek-el-magyarorszagon/hirkereso Egyben flehívom szíves figyelmüket arra, hogy Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestületének vonatkozó rendelete értelmében május 1. és augusztus . között belterületi ingatlanon az égetés tilos.  ... részletek

Településrendezési eszközök módosítása

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2016./V.19./ számú településfejlesztési döntése értelmében Táplánszentkereszt község hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja. A 314/2012./XI.8./ Korm. rendelet alapján teljes eljárási rend keretében a melllékletként csatolt véleményezési tervdokumentációhoz várjuk a véleményüket, állásfoglalásukat a megjelenéstől számított 30 napon belül. Közzététel ... részletek

Útépítés a Petőfi utcában

Tisztelt Lakótársaink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött a Petőfi Sándor utca Gyöngyös híd- 87. sz. főút közötti szakaszának felújításáról. A felújítás keretében az út teljes szélességben új burkolatot kap. A munkaterület átadása 2017. június 7-én lesz, a munkák ezt követően kezdődnek. Tisztelettel kérjük az ott Lakóknak és ... részletek

HIPA bevallás

Tisztelt Adózók!   A 2016. évi helyi iparűzési bevalláshoz szükséges nyomtatványok feltöltésre kerültek a helyi adók kategóriába. Tájékoztatásul közlöm, hogy lehetőség van a helyi iparűzési adóbevallás Általános Nyomtatványkitöltő programban /ÁNYK/ történő elkészítésére. A kitöltést támogató programmal elkészített adóbevallás kinyomtatva, illetve elekronikus úton is beküldhető.  Amennyiben a letöltésre nincs lehetősége, abban ... részletek

Tűzgyújtási tilalom feloldása

Tisztelettel tájékoztatom Lakótársainkat, hogy a Földművelésügyi Minisztérium feloldotta az országos tűztilalmat. Erről szóló tájékoztatót a mellékletben olvashatják. Hangsúlyozni kívánom, hogy az országos tűztilalom elrendelése és feloldása sem érinti a Képviselőtestületet égetésre vonatkozó helyi rendeletének előírásait.    ... részletek

Településrendezési eszközök módosítása

Táplánszentkereszt Község Képviselő-testületének 17/2016. /V.19./ számú településfejlesztési döntése értelmében Táplánszentkereszt község hatályos településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja. A módosítás célja Táplánszentkereszt nevezett tömbterületeiben a kialakult gyakorlattal és állapottal, tervezett fejlesztésekkel ellentétes szabályozások feloldása, a település fejlődésének területi növekedés nélküli biztosítása, a belterület ... részletek

Lakossági fórum

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017. március 20-án 16.30 órakor "Lakossági fórumot" tart a Polgármesteri Hivatal nagytermében, az által benyújtani kívánt, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény fogyatékos, illetve pszichiátriai férőhelyeinek kiváltására irányuló EFOP-2.2.2-17 pályázatáról. Tisztelettel várjuk az Érdeklődőket!  ... részletek

Tűzgyújtási tilalom

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2017.március 3. napjától az egész ország területére tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban a katasztrófavédelem honlapján tájékozódhatnak: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom   Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az ... részletek