Hírek, felhívások

Közmeghallgatás 2018.

Tisztelt Lakótársaink! Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. november 30-án 17.00 órakor a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola aulájában közmeghallgatást tart. Napirend: Beszámoló a 2018. évben végzett munkáról Tisztelettel várjuk Önöket!  ... részletek

Szociális tűzifa

Tisztelt Lakótársaink! Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2018. november 22-i ülésén elfogadta a 201. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét. A szociális tűzifa igénylésére a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a mellékletből letölthető kérelem benyújtásával van lehetőség 2019. január 15. napjáig. Kérelem a Polgármesteri Hivatalban vehető át.  ... részletek

Bursa Hungarica 2019

Táplánszentkereszt község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. Az „A” típusú pályázatra azok a Táplánszentkereszt  területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy ... részletek

TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározatában döntött arról, hogy a téli rezsicsökketésben korábban nemrészesült, vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségeik visselésével összefügésben. Az igényfelmérést és adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár közreműküdésével az önkormányzatok végzik, meghatározott, szigorú eljárásrend szerint. Korábban már több, ... részletek

Táplánszentkereszt község településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettervezete

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 31. napján megtárgyalta és a véleményezésre bocsátotta Táplánszentkereszt község településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettervezetet, melyet e hirdetménnyel véleményezésre bocsátunk. A tervezetet a csatolt fájl tartalmazza. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017(XII.27.) önkormányzati rendelete alapján:  . § (1) ... részletek

Gaz- és gyommentesítés

Felhívás gyom- és gazmentesítésre Jócskán benne vagyunk a kaszálási szezonban, azonban a gaz- és gyommentesítést nemcsak ingatlanon belül, hanem közvetlenül előtte, és amennyiben szükséges mögötte, vagy mellette is el kell végezni. A tulajdonos többsége figyeli és saját környezetének rendezettsége, egészsége érdekében e kötelezettségnek eleget tesz. De sajnos találkozunk elhanyagolt ingatlanokkal ... részletek

„Ingatlanfejlesztés Táplánszentkereszten a szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése érdekében című, TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00005 azonosítószámú projekt”

Táplánszentkereszt község Önkormányzata  „Ingatlanfejlesztés Táplánszentkereszten a szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése érdekében című, TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00005 azonosítószámú projekt” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési  eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok a csatolt fájlokban tekinthetőek meg.... részletek

Országgyűlési képviselők választása 2018

Tisztelt Választópolgárok!  A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A  http://www.valasztas.hu  honlapon követheti  a választással kapcsolatos legfrissebb információkat. Megkeresheti a szavazóhelyiséget, ahol leadhatja szavazatát, kérelmet nyújthat be a választáshoz kapcsolódóan vagy módosíthatja korábban benyújtott kérelmét. Tájékozódhat továbbá a választásra bejelentett jelöltekről, listákról. A Helyi ... részletek