Településrendezési eszközök 7.sz. módosítása - Partnerségi egyeztetés

Hirdetmény a rendezési terv módosításának partnerségi egyeztetéséről

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosítja a hatályos településrendezési tervét.

A módosítás partnerségi egyeztetését 2023. január 4- 2023. január 20. között jelöli ki.

Partnerségi egyeztetés anyagai: 

Hirdetmény és meghívó lakossági fórumra

Képviselőtestület 33/2022./IX.8./ számú határozata a területfelhasználási mód változtatásának támogatásáról

Képviselőtestület 34/2022./IX.8./ számú  településfejlesztési határozata,

Településfejelsztési eszközeinek módosítási javaslata,

Előzetes környezeti hatásvizsgálat során érkezett szakhatósági vélemények

Előzetes környezeti hatásvizsgálat lezárásáról szóló testületi határozat

Stratégiai környezeti vizsgálat - környezeti értékelés a 2/2005./I.11./ Korm. rendelet alapján.

A felsorolt dokumentáció jelen hirdetmény mellékletét képezi.

Ügyfélfogadási időben a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

A partnerségi egyeztetés szabályait a hirdetmény tartalmazza.

 

Családi Anita jegyző

 

Letölthető dokumentumok:

Galéria: